1. In-flight Entertainment, pt. II
  Nikon F3, 50mm 1.2, Portra 400

   
 2. In-flight Entertainment, pt. I
  Nikon F3, 50mm 1.2, Portra 400

   
 3. jordan

  Holga, Tri-X

  ig  |  FB

   
 4. caciazoo

  (one thing leads to another)

  Nikon F3, 50mm 1.2, tri-x

  ig  |  FB

   
 5. caciazoo

  Nikon F3, 50mm 1.2, tri-x

  ig  |  FB

   
 6. caciazoo

  (I Want Candy)

  Nikon F3, 50mm 1.2, tri-x

  ig  |  FB

   
 7. Cassandra

  Canon 7D   50mm 1.4

  ig  |  FB

   
 8. caciazoo

  Nikon F3, 50mm 1.2, portra 400

   
 9. untitled

  Nikon F3, 50mm 1.2, portra 400

   
 10. caciazoo

  Nikon F3, 50mm 1.2, portra 400

   
 11. caciazoo

  Nikon F3, 50mm 1.2, portra 400

   
 12. caciazoo

  Holga, portra 400

   
 13. caciazoo

  Nikon F3, 50mm 1.2, tri-x

   
 14. caciazoo, masked bandit

  Nikon F3, 50mm 1.2, tri-x

   
 15.